15 ROCZNICA ERYGOWANIA PARAFII

80 ROCZNICA ŚMIERCI ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA KOLBE

❖ TYLKO MIŁOŚĆ JEST TWÓRCZA ❖
św. Maksymilian Kolbe

+

Drodzy Parafianie, Czcigodni Dobrodzieje, Szanowni Goście!

W historię każdej parafii wpisuje się wydarzenie szczególne, gdyż przeżywane tylko jeden raz. Jest nim konsekracja kościoła, którą my będziemy przeżywali 14 sierpnia 2021 roku – w dniu naszego odpustu parafialnego, który zbiegnie się z jubileuszem 15-lecia istnienia parafii. W tym dniu także przypada 80-rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbe, Patrona naszej wspólnoty parafialnej.

Dlatego dla upamiętnienia wskazanych rocznic i wydarzeń w tym samym dniu planujemy poświęcić pomnik (figurę) naszego Świętego Patrona, któremu w ten sposób podziękujemy za wieloletnią opiekę nad nami, naszymi rodzinami i domami; nad Podkarpaciem i całą Ojczyzną. Natomiast przez ten symbol Człowieka zdolnego do heroicznej miłości do Boga i ludzi – tak, jak On w KL Auschwitz-Birkenau tj. miejscu, gdzie odczuwało się szczególną degradację człowieka, gdzie wielu ludzi przeżywało kryzys człowieczeństwa; gdzie odnosiło się wrażenie, że cały świat tonie w nienawiści – w naszej parafii utworzymy miejsce – w którym, jak w niewielu innych miłość będzie zwyciężała. Albowiem – jak twierdził jeden z pierwszych więźniów obozu Auschwitz-Birkenau Jerzy Bielecki (1921-2011): „Mówienie o tym, że ojciec Maksymilian umarł dla jednego z nas lub dla jego rodziny jest co najmniej uproszczeniem sprawy. Ta śmierć była ratunkiem dla tysięcy ludzi i na tym polega wielkość tej śmierci”.

Natomiast słowa św. Maksymiliana: „ Tylko miłość jest twórcza” górują nad polityką, egoizmem, przemocą i zaślepioną pychą ludzi, żyjących bez Ewangelii. One powinny się wyryć w naszych duszach i w nowej historii świata. Jest to nauka, którą ojciec Kolbe zdobył w szkole Maryi, którą ciągle przekazuje i zawsze przekazywać będzie Kościołowi i światu (por. Papież Paweł VI, homilia podczas Mszy Świętej beatyfikacyjnej, Watykan – 17.10.1971).

Drodzy Parafianie, Czcigodni Dobrodzieje, Szanowni Goście!

Dzień 14 sierpnia 2021 roku do którego już teraz się przygotowujemy, pragniemy przeżyć wspólnie z Wami. Dlatego, iż poza odśpiewaniem dziękczynnego hymnu „Te Deum” chcemy wraz z Wami wszystkimi, którzy do nas przyjedziecie nawet z najbardziej odległych krańców Polski, wznieść wielki modlitewny szturm do Boga. Ponieważ, gdy: „Znalazł się wśród nas ktoś, kto w tę noc duchową wysoko wzniósł sztandar miłości…” – jak wspominając św. Maksymiliana Kolbe mówił o swoim współwięźniu wspomniany już Jerzy Bielecki – my również za przykładem św. Maksymiliana Kolbe, naszego Patrona i Ojca naszej wspólnoty parafialnej, chcemy wznieść sztandar wiary, którego bez Waszego udziału i Waszej pomocy nie udźwigniemy.

Stąd też wdzięczni będziemy za każdy dar serca; każdy – nawet „wdowi grosz” wspierający organizację uroczystości, aby ona była piękna i doskonała, jak również prosimy o każdą „zdrowaśkę”, która nawet, gdy będzie tylko jedna, będzie dla nas wielkim wsparciem duchowym. Zwłaszcza wtedy, gdy po wybudowaniu kościoła parafialnego i jego wyposażeniu podejmujemy kolejny wysiłek „Zaczynając od niczego i nie zważając na opinię tych, którzy z nieufnością patrzyli…” – jak św. Maksymilian, który będąc człowiekiem wątłego zdrowia (mającym tylko ćwierć płuca) stał się prekursorem w dziedzinie katolickich środków masowego przekazu, dzięki nim szerząc kult Niepokalanej, której poświęcił całe swoje życie.

Mało kto również wie, że św. Maksymilian Kolbe był niezwykle świętą osobą. Dlatego realizował – jak my od ponad 30 lat i teraz – niezwykle odważne przedsięwzięcia. On był: wynalazcą, który stworzył projekt etereoplanu, pierwowzoru rakiety. Zbudował własną radiostację krótkofalową, która w latach 1937/38 nadawała na terenie całej Polski. Śledził także prace nad transmisją obrazu (początki telewizji). Był ewangelizatorem – Jego „Radio Niepokalanów” nadawało katolickie audycje dla większości Polaków. Stworzył „Rycerza Niepokalanej”, pismo docierające do 1 000 000 Polaków. Był budowniczym dzięki któremu w Niepokalanowie powstał klasztor, jeden z największych w dziejach Kościoła, gdzie w 1939 roku ponad 700 zakonników modliło się i pracowało, tworząc klasztorną elektrownię i straż pożarną. W japońskim mieście Nagasaki założył drugi Niepokalanów.

Dlatego i my, mając tak wspaniałego Patrona, Ojca i Orędownika w niebie, jak On z miłości do Maryi – Bożej Matki oraz ku chwale Boga Ojca w Trójcy Jedynego chcemy, dla przyszłych pokoleń – tak, jak zrobił to św. Maksymilian – pozostawić po sobie to wszystko, co już jest owocem trudu naszych przodków i nas, a w kolejnych latach będzie owocem naszych dzieci odważnych przedsięwzięć. Nie zapominając nigdy o tym, co mówił św. Ojciec Kolbe, gdy twierdził, że: „Największa ofiara – to ofiara z własnej woli”.

ks. Piotr Jakobik, proboszcz

 

● To jest zwycięstwo nasze – wiara nasza

To zwycięstwo przez wiarę i miłość odniósł ów człowiek w tym miejscu, które było zbudowane na zaprzeczeniu wiary – wiary w Boga i wiary w człowieka – i na radykalnym podeptaniu już nie tylko miłości, ale wszelkich oznak człowieczeństwa, ludzkości; w tym miejscu, które było zbudowane na nienawiści i na pogardzie człowieka w imię obłąkanej ideologii; w tym miejscu, które było zbudowane na okrucieństwie. Miejsce, do którego prowadzi wciąż jeszcze brama z szyderczym napisem „Arbeit macht frei”, rzeczywistość bowiem była radykalnym zaprzeczeniem treści tego napisu…

❖❖❖

❖ DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO ● PROSIMY O POMOC

 

❖ SPONSORZY I DARCZYŃCY

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Dziękujemy za udzielone wsparcie!
przejdź dalej ➤

❖ INFORMACJE I WYJAŚNIENIENIA ● WARTO PRZECZYTAĆ

Zachęcamy do bieżącego zapoznawania się z treścią wpisów.

Artykuł 02

Tekst już niebawem zostanie zamieszczony – prosimy o cierpliwość. abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc…

Artykuł 03

Tekst już niebawem zostanie zamieszczony – prosimy o cierpliwość. abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc…

Artykuł 04

Tekst już niebawem zostanie zamieszczony – prosimy o cierpliwość. abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc…

❖ POLECANE LINKI

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]