Pomniki w wielu różnych formach i kształtach, towarzyszyły ludziom od stuleci i od najdawniejszych czasów były jedną z najprostszych postaci upamiętniania historycznego. Obecnie słowo „pomnik” kojarzymy przede wszystkim z posągiem, monumentem, obeliskiem. Ich, we wielu przypadkach niepotrzebna ilość wywołała zjawisko spowszednienia. Zwłaszcza, że jest wielu takich, którzy uważają, że czas skończyć z martyrologią i przestać budować pomniki. Ważne jest to, co tu i teraz, i lepiej na te cele przeznaczać pieniądze, a nie bawić się w symbolikę, bo tej miejsce jest na cmentarzach. Na nieszczęście dla polskiej historii, czyli nas samych taką tezę głoszą analfabeci historyczni, świadomi lub nieświadomi.

Dlatego i nawet wtedy, gdy jeszcze w stosunkowo nieodległej dla nas przeszłości pomniki służyły ideologizacji, a nawet obecnie służą manifestowaniu czegoś oponentom, zbiciu kapitału politycznego, szerzeniu słusznych według władzy idei i teorii; tego wszystkiego nie należy uznawać za podstawę do negacji i niechęci do stawiania pomników.

Zwłaszcza, że nawet pomnik dobrze opowiadający o swoim bohaterze i oddziaływujący na emocje, zatem najwspanialszy, nie zbuduje sam w sobie naszej świadomości historycznej, jeżeli nie zostanie zapamiętany i utrwalony w naszej świadomości. Dlatego pomnikowi z kamienia musi towarzyszyć inny „pomnik”. Natomiast najważniejszym pomnikiem, który jest prawdziwym strażnikiem naszej pamięci, jesteśmy ostatecznie my sami, którzy nie przybywając przed pomnik winniśmy przychodzić do osoby, którą ten widoczny znak przedstawia. Tym bardziej, gdy jest to święta osoba. Jak w naszym przypadku św. Maksymilian Kolbe.

Pomnik, który planujemy zbudować, odsłonić i poświęcić – będący figurą Świętego Patrona naszej wspólnoty parafialnej, dla nas i przyszłych pokoleń będzie zaznaczał miejsce spotkania człowieka z Apostołem miłości, zapraszającym do wnętrza świątyni – przeto do miejsce człowieka z Bogiem!

To szczególne miejsce – upamiętniające 15-lecie erygowania naszej parafii i konsekrację kościoła chcemy również utworzyć dlatego, aby każdy kto na nim stanie zrozumiał, iż „Tylko miłość jest twórcza”, a bez niej, miłości, wszystko traci sens i jest niepotrzebne. Wszak miłość jest postawą doskonałą, która nie tylko hojnie obdarowuje drugiego człowieka, ale także kształtuje i uszlachetnia i wręcz uświęca samego kochającego.

Zatem nie zbudujemy pomnika byleby tylko on powstał, lecz w 80 rocznicę Jego męczeńskiej śmierci uczcimy nim Apostoła… i Nauczyciela miłości bezinteresownej, bezgranicznej i heroicznej, który nas wszystkich uczy: „Naśladuj Chrystusa – kochaj i służ”.

Foto:fragment szkicu projektu pomnika (c)

 

PROSIMY O WSPARCIE FINANSOWE BUDOWY POMNIKA

Wpłat z dopiskiem „darowizna na cele kultu religijnego” należy dokonywać na rachunek bankowy:

07 9159 0000 2001 0010 2746 0001 Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim
Parafia Rzymskokatolicka Świętego Maksymiliana Kolbe
ul. Świętego Maksymiliana Kolbego 133, 36-060 Głogów Małopolski

Po wpłacie ofiarodawca będący podmiotem gospodarczym, który zechce skorzystać z ulg podatkowych otrzyma pisemne potwierdzenie dokonania darowizny.

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]